BROSZURY - projekt graficzny i druk

BROSZURY - projekt graficzny i druk

Broszury są, po wizytówkach, sposobem na nawiązanie pierwszego kontaktu z klientami. Dlatego tak ważne jest jak będą wyglądały i jakie treści zostaną w nich zaprezentowane. Ich głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania oferowanymi przez firmę towarami lub usługami.

Broszura powinna mieć objętość minimum 8 stron. Należy wnikliwie zastanowić się nad zawartością i umieścić tylko te informacje, które są najbardziej istotne i interesujące dla odbiorcy.

WAŻNE!!!
Przed rozpoczęciem prac określić grupę docelową (czyli grupę osób spełniających określone kryteria), do której adresowana będzie nasza broszura. Warto ustalić kto będzie jej adresatem (w jakim jest wieku, jakiej płci, gdzie mieszka, jakie ma wykształcenie itp.). Czasami bierze się pod uwagę zainteresowania grupy docelowej, np. miłośnicy fitnessu czy wspinaczki wysokogórskiej.

Kiedy wiemy już kto będzie odbiorcą naszej broszury można rozpoczynać prace nad treścią. Strona pierwsza powinna zawierać rodzaj wizytówki czyli: fotografię/grafikę i informacje, które zachęcą do przejrzenia broszury i zainteresowania się jej treścią. Strona ostatnia zaś dane kontaktowe czyli nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy, adres strony www.

Resztę informacji zamieszczamy we wnętrzu broszury dzieląc je na przejrzyste działy i wyodrębniając poszczególne towary lub usługi. Pamiętajmy o zachowaniu poprawnej polszczyzny i ciekawej formie przekazu. Informacje powinny być przedstawione w interesujący, zajmujący sposób tak, aby czytający nie zraził się po przeczytaniu pierwszych kilku wersów.
Dzielmy tekst na akapity, używajmy śródtytułów. W ten sposób czytający może najpierw, bez zagłębiania się w cały tekst, przejrzeć główne jego składowe i ocenić, które z nich są dla niego ciekawe.

Studio Graficzne M9 specjalizuje się w przygotowywaniu tzw. layoutów broszur. Na Państwa zamówienie dostosujemy treści do ciekawej, ale eleganckiej formy graficznej.

Kolejność prac graficznych
Prace rozpoczynamy od dobrania formatu broszury i czcionek. Powinny być tradycyjne, ale o nowoczesnym kroju i czytelne. Inną grupę czcionek dobieramy dla tytułów i śródtytułów. Jest to ważne z punktu widzenia uatrakcyjnienia wizualnego całości i wyodrębnienia ważnych elementów treści. Przy tworzeniu projektu graficznego dbamy o ciekawy, zwracający uwagę wygląd.
W oparciu o wypracowany layout (projekt graficzny) umieszczamy wszystkie teksty, tabele, wykresy, zdjęcia czy grafiki. Dbamy o spójność wizualną całej broszury.

Drukarnia M9 zapewni profesjonalny druk Państwa broszur.

Druk broszur – dobór papieru i oprawa.
W zależności od potrzeb i budżetu klienta oprawa może być ekonomiczna, np. bindowanie w plastikowe lub metalowe grzbiety lub szyta (powstaje wtedy rodzaj zeszytu). Na wygląd broszur wpływa też rodzaj zastosowanego papieru. Od zwykłego 80 g po szlachetne papiery kredowe matowe lub błyszczące.

Jeśli potrzeba nakład może wynosić nawet kilka egzemplarzy.